چاپ عکس روی گردنبند

اینم از گردنبند خانم شایسته عزیز از اهواز

چاپ روی گردنبند در اهواز